Συστημική Εκπαίδευση – Αρθρογραφία

ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Καλησπέρα σας συνάδελφοι

Ως συστημικός θεραπευτής και σε διαδικασία πιστοποίησης επόπτη επαγγελματιών παρέχω ήδη ατομική εποπτεία καθώς και ομαδική στο πρόγραμμα εκπαίδευσης συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής που συντονίζω.

Νομίζω όλοι μας βιώνουμε σήμερα στη δουλειά μας, είτε εργαζόμαστε ιδιωτικά είτε σε κάποια δομή την μοναξιά μας- εμείς και τα περιστατικά μας, αποσυνδεδεμένοι από συζητήσεις, ανταλλαγή εμπειριών καθώς και κατεύθυνσης, με ομότιμους συναδέλφους, ζήτημα ζωτικό για την αποτελεσματικότητα μας. Γιατί αν και στις θεραπείες μας προτείνουμε υγιείς σχέσεις, αν κοιτάξουμε τον εαυτό μας ως επαγγελματία, δεν σχετιζόμαστε, μπλοκάρουμε σε περιστατικά μας, δεν εξελισσόμαστε, εμείς και η θεραπεία μας.

Η εποπτεία αυτό το στόχο κομίζει: την σύνδεση και την εισαγωγή ιδεών ώστε να προχωράμε και να αισθανόμαστε καλύτερα σε αυτό που κάνουμε.

Οι εποπτείες που συντονίζω γίνονται ειδικά αυτή την εποχή διαδικτυακά (zoom) αλλά και ζωντανά εάν μπορούμε και το επιτρέπουν οι περιστάσεις.

Σας ευχαριστώ…

Δημήτρης Καστριώτης