Νέα & Αρθρογραφία

7 ΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-seminario sti systimiki

ΕΝΑΡΞΗ 1/12/20

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημήτρης Καστριώτης – ψυχολόγος συστημικός θεραπευτής, ειδίκευση στη κλινική ψυχοπαθολογία, τακτικό μέλος της ΕΛΕΣΥΘ

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που βρίσκονται στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και σε φοιτητές, κατ’ εξαίρεση, που έχουν εργασιακή εμπειρία και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια εντατική εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο, ως μια εναλλακτική προοπτική των 4ετών προγραμμάτων της συστημικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, εκπαιδευτικούς, δικηγόρους κ.α

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να μπορεί κάποιος να εφαρμόσει άμεσα τις γνώσεις από το σεμινάριο στο τομέα που εργάζεται. Θα γίνει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον συστημικό τρόπο σκέψης, καθώς και εκπαίδευση στην διαδικασία της συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής. Η 7μηνη διάρκεια του έχει αξιολογηθεί από εμάς και σε συνάφεια με την μέθοδο που ακολουθούμε, ως ένα επαρκές χρονικό διάστημα για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες από την μία να έχουν μια αρκετά ολοκληρωμένη και αυτοτελή εκπαίδευση που θα την χρησιμοποιήσουν άμεσα τόσο στη δουλειά τους όσο και στη ζωή τους και από την άλλη να αποκτήσουν πολύ σταθερές βάσεις εάν θελήσουν στο μέλλον να συνεχίσουν σε κάποιο άλλο κέντρο για να ολοκληρώσουν την κλασσική 4ετή εκπαίδευση.
Το κέντρο μας συνεργάζεται με πιστοποιημένο κέντρο, εάν κάποιος θελήσει να ακολουθήσει την παραπάνω επιλογή κάποια στιγμή. μπαίνοντας κατευθείαν στο 2ο ‘έτος της 4ετούς εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΓΙΑΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

Η συστημική σκέψη είναι μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση των ψυχολογικών θεμάτων από το παραδοσιακό και κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα που γενικότερα ακολουθεί ο κλάδος της ψυχικής υγείας.

Το παραδοσιακό μοντέλο προσεγγίζει τα προβλήματα ως ατομικές υποθέσεις και παθογένειες των ασθενών που τα εμφανίζουν, υποτιμώντας έως και αγνοώντας το σχεσιακό πλαίσιο τους καθώς και τα ιδιαίτερα νοήματα που μπορεί να έχουν (τα προβλήματα) μέσα σε αυτό. Ως εκ τούτου και σε τέτοιο ‘ατομοκεντρικό’ περιβάλλον είναι συμβατή και ακολουθείται αβίαστα η λογική του κυρίαρχου ψυχιατρικού μοντέλου, που ανέφερα, κατηγοριοποίησης και παθολογικοποίησης των θεραπευομένων, η οποία έχει απόλυτη συνάφεια και με τη λογική της εποχής μας, αλλά δεν είναι όμως η καταλληλότερη στη θεραπεία.

Αντίθετα ένα συστημικής εμπνεύσεως μοντέλο εργασίας πάντοτε τοποθετεί το πρόβλημα του θεραπευομένου στο πλαίσιο των σχέσεων του και ποτέ δεν το θεωρεί ένα ατομικό χαρακτηριστικό και παθολογία. Αν μιλήσουμε για παθολογία αναφερόμαστε πάντα σε μια σχεσιακή παθολογία ή μια παθολογία του πλαισίου (π.χ της οικογένειας, της εργασίας κλπ) που ανήκει ο ασθενής, ο όποιος την εκφράζει και δεν την κατέχει.

Το πολύ ενδιαφέρον στη συστημική θεώρηση είναι ότι αυτή δεν αφορά απλώς μια συστάδα ιδεών, εργαλείων ή τεχνικών αλλά μια διαφορετική στάση-οπτική ζωής, η οποία είναι αναγκαία ώστε ο θεραπευτής και ο σύμβουλος να είναι αποδοτικός. Έτσι η συστημική μπορεί να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε ενός διαφορετικού τρόπου προσωπική ανάπτυξη καθώς και θέαση του κόσμου, διευρύνοντας τον τρόπο σκέψεως τους. Πραγματικά τόσο από προσωπικές εμπειρίες θεραπευτών και συμβούλων όσο και από έρευνες του κλάδου φαίνεται ότι η αληθινή ζωή είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία (on going process) συστημάτων, παρά μια διαδικασία εξέλιξης ατομικών οντοτήτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:

 •  Εισαγωγή στην συστημική σκέψη και επιστημολογία (τρόπος αντίληψης και αντίδρασης στα προβλήματα), σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ψυχολογικές επιστημολογίες, όπως της ψυχανάλυσης, της γνωσιακής-συμπεριφορικής, της πελατο-κεντρικής και άλλων.
 •  Επίσης περιγραφή των πιο συγκεκριμένων αρχών της.
 •  Παρουσίαση των κυριότερων συστημικών μοντέλων εργασίας, όπως του επικοινωνιακού, του διαγεννεακού, του δομικού, των μοντέλων της σχολής του Μιλάνου και του Βελγίου, του αφηγηματικού, του ανοιχτού διαλόγου κ.α, καθώς και σύνδεση μεταξύ τους.
 •  Συστημική ανάγνωση και ’διάγνωση’ καθώς και εφαρμογή-παρεμβάσεις- των μοντέλων στο άτομο, στο ζευγάρι, στην οικογένεια, στα εργασιακά περιβάλλοντα, κοινότητες, δίκτυα.
 •  Συστημική θεραπεία και άγχος, στρες, σχεσιακές δυσκολίες, εξαρτήσεις κ.α
 • Συστημική θεραπεία και ψυχοπαθολογία, όπως διαταραχές διάθεσης (κατάθλιψη, διπολική κλπ), αντίληψης (ψυχώσεις), προσωπικότητας κ.α. Ένας διαφορετικός τρόπος παρέμβασης
 •  Ψυχοσωματικότητα και συστημική
 •  Συστημική διαδικασία στα παιδιά
 •  Κλινικά περιστατικά, case study, γενεόγραμμα
 •  Καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες όπως αναστοχαστικές ομάδες, ομάδες ανοιχτού διαλόγου, συστημικές αναπαραστάσεις, κ.α
 •  Εποπτεία
 •  Εργασία αξιολόγησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Πτυχίο σχολής ανθρωπιστικών επιστημών, ή φοιτητές με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφή επαγγέλματα (και εθελοντικά)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη (δια ζώσης ή διαδικτυακή)

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί κατά το κύριο μέρος του διαδικτυακά. Έτσι δεν θα υπάρχουν γεωγραφικά εμπόδια σε όποιον θελήσει να συμμετάσχει. Παρόλα αυτά θα γίνονται και κάποιες μηνιαίες συναντήσεις (προαιρετικά) για όσους μπορούν να έρθουν (και ανάλογα με τις εξελίξεις στην κοινωνία μας) και κατόπιν μεταξύ μας συνεννοήσεως στο κέντρο μας στον Αγ. Δημήτριο-Αθήνα (πλησίον μετρό Δάφνης).

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θα είναι συνολικά 100 ώρες. Η συχνότητα των συναντήσεων μας θα είναι 2 φορές το μήνα. Θα γίνονται τα Σάββατα το μεσημέρι (3ωρα και 4ωρα). Το ακριβές πρόγραμμα ανακοινώνεται με την συμπλήρωση της εκπαιδευτικής ομάδας του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

750€ σε μηνιαίες δόσεις. Δυνατότητα πρόωρης εγγραφής (έως 20/11-10%).

Παρέχεται  Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2155554342, 6948544663