Συστημική Εκπαίδευση – Αρθρογραφία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – ΜΟΝΟΕΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Συνάντηση παρέχει το έτος 2023-24 την παρακάτω εκπαίδευση, σύμφωνα με τα πρότυπα των εκπαιδευτικών κέντρων της ευρωπαϊκής εταιρίας συστημικής θεραπείας (EFTA TIC).

 

ΕΝΑΡΞΗ:  10/10/ 2023

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που είναι απόφοιτοι σχολής στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια εντατική εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία και συμβουλευτική. Συγκεκριμένα σε ψυχολόγους, ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, εκπαιδευτικούς κλπ. Επιπλέον σε φοιτητές που έχουν συγχρόνως μια έστω μικρή εργασιακή (εθελοντική ή μη) εμπειρία πάνω στον τομέα.

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μπορέσει ο ειδικός να εφαρμόσει άμεσα τις γνώσεις από την εκπαίδευση στο χώρο που εργάζεται ή θα εργαστεί. Η συγκεκριμένη μονοετής εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες  να επιτύχουν, από την μία να έχουν μια ολοκληρωμένη αυτοτελή εκπαίδευση που θα την χρησιμοποιήσουν άμεσα στη δουλειά τους, όπως ανέφερα, και από την άλλη να αποκτήσουν σταθερές βάσεις και υπόβαθρο εάν θελήσουν στο μέλλον να συνεχίσουν τις σπουδές  πάνω στην συστημική και να ολοκληρώσουν την κλασσική 4ετή εκπαίδευση.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ

Η συστημική σκέψη είναι μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση των ψυχολογικών θεμάτων (αλλά και της ζωής), πέρα από το παραδοσιακό και κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα που γενικότερα ακολουθεί ο κλάδος της ψυχικής υγείας.

Το παραδοσιακό επιστημονικό μοντέλο προσεγγίζει τα προβλήματα ως ατομικές-εσωτερικές υποθέσεις και παθογένειες των ασθενών που τα εμφανίζουν, υποτιμώντας έως και αγνοώντας το σχεσιακό πλαίσιο τους καθώς και τα ιδιαίτερα νοήματα που μπορεί να έχουν τα προβλήματα μέσα σε αυτό. Αυτή η οπτική αντανακλά ένα ατομοκεντρικό επιστημολογικό παράδειγμα για τα προβλήματα, η οποία τα κατηγοριοποιεί με όρους παθολογίας, είναι σε απόλυτη συνάφεια και με τη λογική της εποχής μας, και δεν είναι η καταλληλότερη στη θεραπεία.

Αντίθετα το συστημικής εμπνεύσεως μοντέλο εργασίας πάντοτε τοποθετεί το πρόβλημα του θεραπευόμενου στο πλαίσιο των σχέσεων του, θεωρώντας το ως σχεσιακή δυσλειτουργία και όχι ως ατομικό χαρακτηριστικό και παθολογία. Aυτή είναι και η καισαρική τομή που διαχωρίζει τη συστημική θεραπεία από οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση  Αν μιλήσουμε εδώ για παθολογία αναφερόμαστε πάντα σε μια σχεσιακή παθολογία ή μια παθολογία του πλαισίου (π.χ της οικογένειας, του εργασιακού περιβάλλοντος κλπ) που ανήκει ο ασθενής, ο όποιος την εκφράζει και δεν την κατέχει ατομικά.

Το πολύ ενδιαφέρον στη συστημική θεώρηση είναι ότι αυτή δεν αφορά απλώς μια συστάδα ιδεών, εργαλείων ή τεχνικών για τη θεραπεία αλλά μια διαφορετική στάση-οπτική ζωής, στην οποία είναι αναγκαίο να εξοικειωθεί ο ειδικός ώστε να είναι αποδοτικός. Έτσι η συστημική μπορεί να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους σε μιας διαφορετικού τρόπου προσωπική ανάπτυξη και θέαση του κόσμου, διευρύνοντας τις οπτικές τους. Πραγματικά τόσο από προσωπικές εμπειρίες θεραπευτών όσο και από έρευνες του κλάδου φαίνεται ότι η αληθινή ζωή είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία (on going process) συστημάτων, παρά μια διαδικασία εξέλιξης ατομικών οντοτήτων.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές:

Α. ΘΕΩΡΙΑ

 • Εξοικείωση στην συστημική σκέψη και στις συστημικές επιστημολογίες (τρόπος αντίληψης και αντίδρασης στα προβλήματα), σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ψυχολογικές επιστημολογίες, όπως της ψυχανάλυσης, της γνωσιακής-συμπεριφορικής, της πελατο-κεντρικής κ.α αλλά κυρίως της ψυχιατρικής σκέψης.
 • Περιγραφή των αρχικών και θεμελιωδών προϋποθέσεων της.
 • Παρουσίαση των κυριότερων συστημικών μοντέλων εργασίας, όπως του επικοινωνιακού, του διαγενεακού, του δομικού, των μοντέλων της σχολής του Μιλάνου και του Βελγίου, του αφηγηματικού, της καταξιωτικής και άλλων διαλογικών προσεγγίσεων, αναστοχαστικές διαδικασίες, κ.α.
 • Συστημική ανάγνωση, ’διάγνωση’ καθώς και παρέμβαση σε άτομο, ζευγάρι, οικογένεια και μεγαλύτερα δίκτυα όπως εργασιακά περιβάλλοντα και κοινότητες.
 • Συστημική θεραπεία  και άγχος, στρες, σχεσιακές δυσκολίες,
 • Συστημική θεραπεία και (βαρύτερη) ψυχοπαθολογία, όπως διαταραχές διάθεσης (κατάθλιψη, διπολική κλπ), αντίληψης (ψυχώσεις), προσωπικότητας κ.α. Ένας διαφορετικός τρόπος παρέμβασης
 • Συστημική θεραπεία και εξαρτήσεις, (ψυχο)σωματικά συμπτώματα κ.α
 • Συστημική και παιδιά.
 • Λειτουργία θεραπευτικής ομάδας (group therapy) συστημικού τύπου

Β. ΓΕΝΕΟΓΡΑΜΜΑ

 • Εκμάθηση στην κατασκευή γενεογράμματος
 • Συστημική ανάγνωση, διάγνωση και παρέμβαση
 • Κατασκευή των προσωπικών γενεογραμμάτων των εκπαιδευομένων και δουλειά με τον εαυτό και τις σχέσεις

Γ.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (CASE STUDIES)

 • Αυτά είναι είτε του κέντρου είτε από βιβλιογραφία- συνεχής εξοικείωση στην συστημική διαδικασία

Δ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ

 • Εποπτεία των περιστατικών των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική ομάδα
 • Προσωπική ανάπτυξη θεραπευτή/συμβούλου

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Οκτώβριος 2023- αρχές Ιουνίου 2024

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H εκπαίδευση γίνεται δια ζώσης στην ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (Άγιος Δημήτριος Αθήνα), με 2-3 θέσεις από το  zoom για συμμετέχοντες από την επαρχία.

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας.

Τηλ: 2155554342, 6948544663 Δημήτρης Καστριώτης

6949286009  Μαρία Δράκου

Εmail: kentrosynantisi@gmail.com

Web: psychologos-kastriotis.com

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Πτυχίο σχολής ανθρωπιστικών επιστημών, ή φοιτητές με εργασιακή εμπειρία (και εθελοντικά)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη (δια ζώσης ή διαδικτυακή)

* Το εκπαιδευτικό αυτό έτος μπορεί να αντιστοιχίσει σε τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος της κλασσικής 5ετης εκπαίδευσης στην συστημική, σε κάποιο άλλο πιστοποιημένο κέντρο που παρέχει ανάλογη εκπαίδευση, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του στην συστημική θεραπεία.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημήτρης Καστριώτης

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Δημήτρης Καστριώτης, ψυχολόγος – συστημικός θεραπευτής

Μαρία Δράκου, κοινωνική λειτουργός, συστημική σύμβουλος

Δρ. Κωστάντι Λαμπάκη  ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1050€ (σε μηνιαίες δόσεις).

Παρέχεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

 

 

Share this post