Συστημική Εκπαίδευση – Αρθρογραφία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – 8 ΜΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΝΑΡΞΗ 10-10-2022

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που είναι απόφοιτοι σχολής στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια εντατική εκπαίδευση πάνω στη συστημική θεραπεία και συμβουλευτική. Συγκεκριμένα σε ψυχολόγους, ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, εκπαιδευτικούς κ.α. Κατ’ εξαίρεση και σε φοιτητές που έχουν συγχρόνως μια έστω μικρή εργασιακή (εθελοντική ή μη) εμπειρία πάνω στον τομέα.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μπορεί ο ειδικός να εφαρμόσει άμεσα τις γνώσεις από την εκπαίδευση στο χώρο που εργάζεται ή θα εργαστεί. Η 8μηνη διάρκεια του έχει αξιολογηθεί ως ένα επαρκές χρονικό διάστημα για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες από την μία να έχουν μια αρκετά ολοκληρωμένη αυτοτελή εκπαίδευση που θα την χρησιμοποιήσουν άμεσα τόσο στη δουλειά τους, όπως ανέφερα όσο και να αποκτήσουν πολύ σταθερές βάσεις εάν θελήσουν στο μέλλον να συνεχίσουν σε κάποιο άλλο κέντρο για να ολοκληρώσουν την κλασσική 4ετή εκπαίδευση.

Το κέντρο μας συνεργάζεται με πιστοποιημένο κέντρο της κλασσικής 4ετης εκπαίδευσης, εάν κάποιος θελήσει να ακολουθήσει την παραπάνω επιλογή κάποια στιγμή, μπαίνοντας κατευθείαν στο 2ο ‘έτος αυτής.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΓΙΑΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

Η συστημική σκέψη είναι μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση των ψυχολογικών θεμάτων (αλλά και της ζωής) από το παραδοσιακό και κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα που γενικότερα ακολουθεί ο κλάδος της ψυχικής υγείας.

Το παραδοσιακό επιστημονικό μοντέλο προσεγγίζει τα προβλήματα ως ατομικές υποθέσεις και παθογένειες των ασθενών που τα εμφανίζουν, υποτιμώντας έως και αγνοώντας το σχεσιακό πλαίσιο τους καθώς και τα ιδιαίτερα νοήματα που μπορεί να έχουν (τα προβλήματα) μέσα σε αυτό. Αυτή είναι μια ατομοκεντρική οπτική των προβλημάτων η οποία τα κατηγοριοποιεί με όρους παθολογίας και η οποία είναι σε απόλυτη συνάφεια και με τη λογική της εποχής μας, δεν είναι όμως η καταλληλότερη στη θεραπεία.

Αντίθετα το συστημικής εμπνεύσεως μοντέλο εργασίας πάντοτε τοποθετεί το πρόβλημα του θεραπευομένου στο πλαίσιο των σχέσεων του και ποτέ δεν το θεωρεί ως ατομικό χαρακτηριστικό και παθολογία. Aυτή είναι και η καισαρική τομή που διαχωρίζει τη συστημική θεραπεία από οποιαδήποτε άλλη Αν μιλήσουμε εδώ για παθολογία αναφερόμαστε πάντα σε μια σχεσιακή παθολογία ή μια παθολογία του πλαισίου (π.χ της οικογένειας, του εργασιακού περιβάλλοντος κλπ) που ανήκει ο ασθενής, ο όποιος την εκφράζει και δεν την κατέχει ατομικά (την παθολογία).

Το πολύ ενδιαφέρον στη συστημική θεώρηση είναι ότι αυτή δεν αφορά απλώς μια συστάδα ιδεών, εργαλείων ή τεχνικών για τη θεραπεία αλλά μια διαφορετική στάση-οπτική ζωής, η οποία είναι αναγκαία να λάβει υπόψιν του ο ειδικός ώστε να είναι αποδοτικός. Έτσι η συστημική μπορεί να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε ενός διαφορετικού τρόπου προσωπική ανάπτυξη καθώς και θέαση του κόσμου, διευρύνοντας τις οπτικές τους. Πραγματικά τόσο από προσωπικές εμπειρίες θεραπευτών όσο και από έρευνες του κλάδου φαίνεται ότι η αληθινή ζωή είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία (on going process) συστημάτων, παρά μια διαδικασία εξέλιξης ατομικών οντοτήτων.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες (ενδεικτικά):

 • Εξοικείωση στην συστημική σκέψη και επιστημολογία (τρόπος αντίληψης και αντίδρασης στα προβλήματα), σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ψυχολογικές επιστημολογίες, όπως της ψυχανάλυσης, της γνωσιακής-συμπεριφορικής, της πελατο-κεντρικής κ.α αλλά και της ψυχιατρικής σκέψης.
 • Περιγραφή των αρχικών και θεμελιωδών προϋποθέσεων της.
 • Παρουσίαση των κυριότερων συστημικών μοντέλων εργασίας, όπως του επικοινωνιακού, του διαγενεακού, του δομικού, των μοντέλων της σχολής του Μιλάνου και του Βελγίου, του αφηγηματικού, διαλογικές προσεγγίσεις, αναστοχαστικές διαδικασίες, κ.α.
 • Συστημική ανάγνωση, ’διάγνωση’ καθώς και παρέμβαση στο άτομο, στο ζευγάρι, στην οικογένεια, στα εργασιακά περιβάλλοντα, κοινότητες, δίκτυα.
 • Συστημική θεραπεία και άγχος, στρες, σχεσιακές δυσκολίες, εξαρτήσεις, σωματικά συμπτώματα κ.α
 • Συστημική θεραπεία και σοβαρότερη ψυχοπαθολογία, όπως διαταραχές διάθεσης (κατάθλιψη, διπολική κλπ), αντίληψης (ψυχώσεις), προσωπικότητας κ.α. Ένας διαφορετικός τρόπος παρέμβασης
 • Συστημική και παιδιά
 • Συστημική και ζευγάρια
 • Συστημική και οικογένεια
 • Κλινικά περιστατικά, case studιes, γενεόγραμμα
 • Λειτουργία θεραπευτικής ομάδας (group therapy) συστημικού τύπου
 • Εποπτεία

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Οκτώβριος 2022- Μάιος 2023

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εκπαίδευση θα γίνει δια ζώσης και διαδικτυακά μέσω zoom

 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Πτυχίο σχολής ανθρωπιστικών επιστημών, ή φοιτητές με εργασιακή εμπειρία, κάποια πρακτική ή εθελοντισμός
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη (δια ζώσης ή διαδικτυακή)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημήτρης Καστριώτης

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Δημήτρης Καστριώτης, ψυχολόγος – συστημικός θεραπευτής

Δρ. Κωστάντι Λαμπάκη  ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια

Αθανασία Μάρκου ψυχολόγος, Msc (παιδική ψυχολογία), εκπαιδευόμενη συστημική θεραπεύτρια)

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

900€ (σε μηνιαίες δόσεις).

Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.