Ψυχοσωματικά

Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική

Σήμερα υπάρχει πλέον άμεση σύνδεση και συνάφεια μεταξύ των σωματικών παθήσεων και δυσλειτουργιών, χρόνιων και μη, και του «ψυχολογικού παράγοντα». Η θεώρηση μας είναι ότι το σωματικό πρόβλημα ισορροπεί με την ψυχολογική ‘πραγματικότητα’ του ατόμου και της οικογενείας του. Η βιολογία και η φυσιολογία καθώς και η ψυχολογία είναι σε απόλυτη συνάφεια, από την στιγμή που θεωρούμε ως αρχιμήδειο στήριγμα της σκέψης μας ότι ο άνθρωπος ‘είναι’ μια απόλυτη ψυχοσωματική ενότητα.

Στην δουλειά μας πάνω στα ψυχοσωματικά γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ψυχολογική υποστήριξη ή παρηγορία των ασθενών. Γίνονται συνδέσεις και διεργασίες για να βρεθούν τα συγκαλυμμένα νοήματα που κάνουν τις ασθενειών τους να έχουν ‘νόημα’ και ‘λόγο ύπαρξης’ στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε η πορεία της ασθένειας να ανακοπεί και ακόμη να ανασταλεί.

Κάποια από αυτά:

  • Πόνοι σε διάφορα σημεία του σώματος (χωρίς ιατρική αιτία)
  • Στομαχικά και εντερικά προβλήματα
  • Παιδικός διαβήτης, παιδικό άσθμα (και ενήλικο)
  • Κινητικά προβλήματα, αναπηρίες (ΑΜΕΑ)
  • Αυτισμός
  • Καρκινοπαθής, επιληψία, Πάρκινσον και
  • Άλλες χρόνιες και μη, σωματικές παθήσεις, με σωματικό πόνο ή χωρίς.

Η διαδικασία θεραπείας γίνεται είτε ατομικά είτε σε ομάδες (group therapy).

* Στην θεματική άρθρα μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα ψυχοσωματικά-αυτοάνοσα.